çizgi
Antika Delailül Hayrat

Antika Delailül Hayrat Alanlar, Antika Delailül Hayrat Alan Yerler, Delailül Hayrat Alanlar, El Yazması Antika Delailül Hayrat Alanlar

Delaili Hayrat, Delailü'l Hayrat, Delail-i Şerif veya kısaca Delail olarak bilinen kitap meşhur salavatı şerifeler mecmuasıdır.

 Arapça tam ismi Delâilü'l Hay­rat ve Şevâriku'l Envâr fî Zikri's Salât Ale'n Nebiyyil Muhtardır.

Manası "Seçilmiş Peygamber’e Salat Konusunda Nurların Kaynağına Ulaştıran Salat ve Selamlar"dır.

Fas'lı Sufi Şeyh Muhammed bin Süleyman el-Cezûlî (ö. 870 H/1465 M) tarafından derlenmiştir. 

Mekke ve Medine'nin resimleri (eski nüshalarda çizimleri), tarihçe, Allah'ın 99 ismi, Peygamber Efendimizin( A.S.) isimleri, Ravza-i mutahhara'nın tarifi, farklı nushalarda dualardan sonra salavat kapsar. Haftanın her günü okunmak üzere parçalara bölünmüştür.

İslam aleminde Kuzey Afrika'da, Şam'da, Türkiye'de, Kafkaslar'da ve Güney Asya'da şöhret kazanmıştır.